Cấu Trúc Cloudstack như thế nào ?

Cấu Trúc Cloudstack:

 • Management server cung cấp giao diện web cho người quản trị cũng như người dung cuối, cung cấp API cho CloudStack, quản lý các guest VMs, IP private và public đến từng account, quản lý việc cung cấp storage đến các VM như là Virtual Disk, templates, iso images.
 • Host là đơn vị cơ sở, mỗi host là một hypervisor hay bare metal

CS4.png

 • Các host có cấu hình giống nhau được gom thành group gọi là cluster. Các host trong cluster chia sẻ primary storage.

CS5.png

 • Một hay nhiều cluster nhóm thành một Pod, mỗi Pod tương đương với một Rack sử dụng switch layer 2.
 • Các Pod được nhóm thành Zone và cùng chia sẻ secondary storage

CS6.png

 • Một datacenter có thể gồm một hay nhiều Zones.
 • Service Offering cung cấp các lựa chọn : tốc độ xử lý CPU, số lượng CPU, dung lượng Ram, hỗ trợ HA…

CS7.png

 • Disk Offering cung cấp các chọn lựa về kích thước ổ cứng.
 • Network Offering mô tả các tính năng được xác lập cho người dùng cuối từ virtual router cũng như môi trường public. Có 2 cơ chế được sử dụng:
  Basic network: không yêu cầu sử dụng VLANs , các guest trong một pod chia sẻ cùng broadcast domain.

CS8.png

Advance Network:mỗi account sẽ chạy trên các mạng riêng gọi là virtual network vì thế nên chúng hoàn toàn cô lập với nhau. Advanced network sử dụng Source NAT nhằm giảm số lượng IP public, khi đó mỗi account gồm một hay nhiều VMs sử dụng chung1 IP public.

CS9.png

 • Templates là các file ảnh của hệ điều hành, giúp khách hàng có thể khởi tạo server nhanh chóng, ngoài ra khách hàng còn có thể lựa chọn cài đặt từ file iso sẵn có hoặc khách hàng tự upload lên.
 • Templates là các file ảnh của hệ điều hành, giúp khách hàng có thể khởi tạo server nhanh chóng, ngoài ra khách hàng còn có thể lựa chọn cài đặt từ file iso sẵn có hoặc khách hàng tự upload lên.

CS10.png

 • Hệ thống quản lý account phân cấp trong đó mỗi domain là một đơn vị độc lập tương ứng với một khách hàng, một reseller.

CS11.png

 • Primary storage liên kết với một cluster và nó lưu trữ disk volume của tất cả các VMs đang chạy trên các host của cluster, Primary storage hỗ trợ nhiều nhiều định dạng khác nhau NFS, ISCSI, FCoI phụ thuộc vào hypervisor.
 • Secondary Storage liên kết với một Zone và là nơi lưu trữ của: templates, ISO images, Disk volume snapshots.
 • Hỗ trợ LDAP: Microsoft Acitve Directory và ApacheDS cho việc chứng thực người dùng cuối.

Xem Thêm : Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển nhân viên Lập trình, tuyển nhân viên kế toán, việc làm fpt, tuyển dụng FPT