Tuyển dụng và đãi ngộ người tài là một kỹ năng thiết yếu của người quản lý, đây cũng là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển và thành công…

Job Description – Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử, sàn giao dịch tiền ảo, hệ thống bảo hiểm, quản lý tài…