“TÔN ĐỔI ĐỒNG” nghĩa là “TÔN TRỌNG CÁ NHÂN – TINH THẦN ĐỔI MỚI – TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI” là những giá trị mà tất cả người FPT đều chia sẻ. TÔN TRỌNG – là Tôn…

TUYỂN DỤNG  Công ty Viễn thông Quốc tế FPT – Tuyển Nhân viên Kinh doanh Đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT Số lượng cần tuyển: 5 (người) Tuyển…

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT – Tuyển Sale VMware Đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT Số lượng cần tuyển: 3 (người)Nơi làm việc: T12A…