I. Báo giá Combo Internet FPT và Truyền hình FPT 2 trong 1 cực rẻ: Truyền hình FPT – Không chỗ chê, đê mê cảm xúc: Mọi tính năng mới nhất đều được Truyền hình…

Cấu Trúc Cloudstack: Management server cung cấp giao diện web cho người quản trị cũng như người dung cuối, cung cấp API cho CloudStack, quản lý các guest VMs, IP private và public đến từng…

GIẢI PHÁP TÙY CHỈNH THEO NHU CẦU CHỌN GÓI DỊCH VỤ ONCALL 1 Mở rộng 10 máy nhánh490,000 VND/tháng MUA NGAY ONCALL 2 Mở rộng 20 máy nhánh790,000 VND/tháng MUA NGAY ONCALL 3 Mở rộng…

Các mô hình triển khai Private cloud Định nghĩa: Private cloud là các dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trong các doanh nghiệp. Những “đám mây” này tồn tại bên trong tường…