Việc Làm Vị Trí Junior Java developer onsite khách hàng Jobs Ngon

Việc Làm Vị Trí Junior Java developer onsite khách hàng Jobs Ngon

 

Mô tả công việc

– Phát triển hệ thống Data Warehouse cho ngân hàng.

Yêu cầu công việc

– Có kinh nghiệm lập trình Java tối thiểu 1 năm
– Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm sử dụng các frameworks của java : Spring, struts, ZK
– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sử dụng ZK hoặc Spring
– Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ quản trị cơ sở dữ liệu
– Có thể sử dụng được cơ bản javascript, css…

Phúc lợi và chính sách

1. Hưởng full lương trong time thử việc 2. Support teambuilding hàng tháng 3. Xét tăng lương 6 tháng 1 lần 4. Chuyển việc trước tết đc support tiền thưởng tết 5. sau tết đi làm vẫn đc thưởng ngay 5
-10M vào hôm đi làm đầu tiên

Kĩ năng liên quan